Besila!

KwaMnyandu Mall at the Durban Business Fair.

Njengomsakazo womphakathi sila ukunikeza osomabhizinisi abasakhula ithuba lokukhangisa amabhizinisi nemisebenzi yabo emsakazweni. #DurbanBusinessFair#IzwiLomzansifm#feelthedifference