Umsakazo womphakathi owakhele eThekwini , uhlanganyele endaweni yaseNtuzuma ukuzokwamukelisa nge-Grocery kanye nomfaniswano weskole kweminye yemindeni eyakhele endaweni yaseNtuzuma eyakhahlamezwa izikhukhula.