I dolobha lase Thekwini lizosingatha umqhudelwano we World Table Tennis Championship .Lomqhudelwano uzosingathelwa e Inkosi Albert Luthuli Convention Centre kanti kuzoqalwa ngokuqhathwa kwamaqembu okuzokwenzeka ngomhlaka 18 May bese kuthi ngomhlaka 20 kuqale lomqhudelwano.

Kuzobekungokokuqala ngqa lomqhudelwano ubanjelwa ezwenikazi lase Afrika ngemva kweminyaka engaphezu kwengu 50 njengoba wagcina ukusingathwa izwe lase Egypt ngo 1939.Umengameli we SA Table Tennis u Joe Karim uthe lomqhudelwano ufike ngesikhathi esihle njengoba inyanga ka May iyaye isetshenziselwe ukubungaza amagugu namsiko ase Afrika. U Karim uthi le tournament isizosetshenziselwa ukubungaza lenyanga yase Afrika.

Omele umkhandlu waseThekwini u Vusi Mazibuko uthi iTheku livule izandla ukwamukela ngentokozo wonke amaqembu azobamba iqhaza kulomqhudelwano.