Imbizo yokuphepha | Recap video Izwilomzansi fm inikele ngezokphepha kumalunga omphakathi wase Adam’s naseMakhutha. #yizwaumehluko #feelthedifference #imbizoyokuphepha #imbizoyokuphepha