Vacancy – News Reader

Umnyango wezindaba zomsakazo umema abanentshisekelo yokucoshela nokwethula izindaba kulomsakazo.

Okumele Ubenakho:

  • UMatric noma ngaphezulu
  • Ukwazi ukukhuluma nokubhala isiZulu, isiXhosa, isiNgisi.
  • Ube nolwazi lwezindaba zesiFunda seTheku, isifundazwe, iAfrika nozwelonke.

Qopha iVoice Note wethula izindaba ngolwimi lwesiXhosa ungeqi ku 3 minutes. IVoice Note uyithumele ku news@izwi98fm.co.za ungakashayi umhlaka 20 March 2023.