Inyunyana yezokuxhumana iCommunications Workers Union isizwakalise ukushaqeka ngemva kwemibiko youkuthi iposi lakuleli lisezinkulumeni zokudilisa umthapo obanzi wabasebenzi wabo.  

Lesithetimendi siza njengoba iposi lakuleli likhala ngokuthi lagqekemeka engiqiiea liqwala ngesikathi lilahlekelwa isamba semali engango, R2, 3 million kunyaka wezimali ka2020 – 2021.

Unobhala jikelele walenyunyana  uMnuz. Aubrey Shabalala, usenxuse uhhulumeni ukuba angenelele kuloludaba.