Emasontweni adlule, besikhuluma ngalesi sinyathelo ezimangalisayo ezenziwa yiRoyal Baking Powder kubabhaki abenza umehluko emiphakathini yabo.

I-RBP icela wonke amaStokvels kanye namalungu awo ukuthi asukume aphe isipho sokunikeza futhi aqoke ababhaki abenza umehluko emiphakathini ukuthi beze bazobamba iqhaza kwiRoyal Baking Powder National Bake-off Competition.

I-National bake-off ikunikeza ithuba lokuwina u-R25 000 kanye nokunye okuthikamezayo okumangazayo.

Kukhona okunye ke, uma umbhaki wakho ewina, uthola u-R2500 esitokfeleni sakho, kanti iRoyal Baking Powder izobe inikezela ngomuzwa weSikhumbuzo kusisa osithandayo

Ukuphela kokufanele ukwenze ukuthumela umyalezo kuXhumana Nathi usebenzisa i-APP

ye-Izwi98FM, noma ungathumela i-WhatsApp ku-073 040 0165

Kulomyalezo lowo, Konke okwenzayo ukhuthumela i-Hashtag ethi #RBPBakeoff

And then uzofaka igama nesibongo nenombolo yombhaki ozomqoka esitokfeleni sakho.

Kulula nje kanjalo

Ngakho-ke, ngenela lomncintiswano manje ukuze uwine ngeRoyal Baking Powder ne App ye-Izwi lomzansi.

Royal Baking Powder, we are tried and trusted. Follow us on Facebook at Royal Baking Powder SA for more information.