UDABA: SIMANGALISO NTSHANGASE
UBUMQOKA bokukhuluma into oyaziyo nosuke wabhekana nayo ngenye yezinto ayichaze njengesemqoka uma ungumsakazi, uFundiswa “FundiFab” Xaba ongomunye wabasakazi besiteshi somphakathi esizinze eThekwini, Izwi Lomzansi 98.0 FM.
UFundiFab waseHighflats oGwini oluseNingizimu yeKwaZulu-Natal, uthe uqale ukusebenza emsakazweni ngo-2009 kwi-Imbokodo 96.8 FM okuyisona siteshi afunde lukhulu kuso ngomsakazo, njengoba efike kuyona washayela izinhlelo ezahlukahlukene.
“KwiMbokodo FM ngafike ngenza uhlelo lwasekuseni phakathi nezinsuku, nokuthe ngokuqhubeka kweminyaka ngenza ezaphakathi nosuku nezangeSonto. Sengike ngaqokwa nakumaCrown Gospel Music Awards emunxeni weBest Radio Show of The Year ngo-2012,” kuchaza uFundiFab
Njengamanje uFundifab ophindwe aziwe ngelikaTeddy Bear ushayela iSenza Kwenzeke, okunguhlelo olungena njalo ngo-9 ekuseni kuyaku-12 emini phakathi nezinsuku emsakazweni, Izwi Lomzansi.
Ubale uBob Mabena (ongasekho emhlabeni), u-Alex Mthiyane noPenny Lebyane njengezinkakha zabasakazi ezimxhaba umxhwele.
Ngaphandle kokusakaza uFundiFab unenhlangano ebizwa nge-FUNDISWA Foundation onhloso yayo ukubuyisela emphakathini, aphinde abe yilungu le-Women In Media Forum. Akugcini lapho njengoba ebuye abe ngu-MC wemicimbi ehlukahlukene, aphinde abe inxusa leGlamourous Queens Salon.
Ungumbhali aphinde abe i-Voiceover Artist. Ngokwemfundo wenze i-Radio Broadcasting e-Intec College, waphinde wenza i-Journalism eDamelin College. Ebuzwa ngafisa ukukuzuza empilweni eminyakeni ezayo uthe:
“Ngifuna ukuba ne-Lodge ne-Restaurant okuthi mina, kanti okwamanje ngisebenza ekuphekeni uhlelo lwami lukamabonakude ngaphansi kwe-Fundi Media TV,” kuphetha uFundiFab.
Ungamlandela ku-Facebook: FundiFab Teddybear Xaba, Instagram: @Fundifab, Twitter: @Teddy Xaba naku-YouTube: FUNDI MEDIA TV.