Hheyi Bantu abasha. I-

Electoral Commission of South Africa (IEC)

ifuna abantu abafana nawe. Bazobe bevakashela izikole eziseduze kwakho beqhuba izifundo zokuvota nokubhalisa. Isikole sakho sizokwazisa ngezinsuku abazofika ngazo.