Amphoyisa akulesisfundazwe iKZN, asedlulise isixhwayisa kwizigilamkhuba ezihlose ukwenza ubugebengu endaweni yase Mgungundlovu ukuthi zizoyikhotha imbenge yomile uma ngabe zike zazibandakanya kulokhu.

Kuse nanokuthi kube nemibiko esabalale ezinkundleni zokuxhumana ngokuthi kunezigebengu esizisabise ngokwenza ubugebengu obahlukene kulelidolobha  “ oksake thakethi ukuduma kwezimoto okhulumela amaphoyisa u-Robert Nenstunda.