Midnight Express | 00:00 - 03:00

Imvunge Yomzansi | 03:00 - 06:00

Vuka Moyawami | 06:00 - 09:00

Isikompilo | 09:00 - 12:00

Inxubevange YoMzansi | 12:00 - 15:00

Ingwe Idla Ngamabala | 15:00 - 18:00

Mzansi Touch | 18:00 - 21:00

Icebo LikaThixo | 21:00 - 00:00

Weekdays Line-Up

Saturdays Line-Up