Midnight Express | 00:00 - 03:00

Vuthelani Icilongo | 03:00 - 06:00

Saturday Breakfast | 06:00 - 09:00

Ezamabhungu Namatshitshi | 09:00 - 12:00

Kumnani Ekhaya | 12:00 - 15:00

Ingwe Idla Ngamabala | 15:00 - 18:00

Yizo Lezo | 18:00 - 21:00

Dance Nation | 21:00 - 00:00