Inkantolo ephakeme yase Mgungundlovu isilihlehlisele unyaka ka 2019 ngenyanga kaNhlolanja (February) icala elibhekene nowayenguMongameli wezwe eNingizimu Afrika uMnu. Jacob Zuma.

Lenkantolo inqume ukuthi lelicala liqulwe mhla zizine kuNhlolanja (4th February 2019) lapho kuzobe sekucaciswa khona imininingwane ethize ngaphambi kokuqala ngokusemthethweni lelicala njengoba lizobe selithethwa mhla ziyishumi nantathu ku Mbasa 2019 (13th April 2019).

Loka Nxamalala ubhekene nezinsolo zenkohlakalo nokukhwabanisa okusukela ekuthengweni kwezikhali yizwe laseNingizimu Afrika maphakathi neminyaka yama ‘90s. UMnu. Zuma usolwa ngalamacala kanye nenkampani yaphesheya kwezilwandle ezweni lase France iThales.

Ngomhlaka 10 kuMfumfu wanonyaka yona lenkantolo yachitha isicelo sika Mnu. Zuma sokuthi kuhoxiswe lamacala njengoba ekhala ngokuthi lelicala selidonse isikhathi eside okuyi minyaka eyishumi nane kanti futhi linenhlese yokungenelela kwezepolitiki.

Abameli bakaNxamalala baveze ukuthi ukuchithwa kwalesicelo sokuchithwa kwecala sizophonselwa inselelo