Inkantolo ephakeme yase Mgungundlovu isilihlehlisele unyaka ka 2019 ngenyanga…